ARCHITEKTURA & URBANISMUS

Prostředí, které člověka obklopuje, má na jeho život velký vliv. Rolí architekta je formovat a umocňovat každodenní lidský prožitek z okolí a pomáhat ho zlepšovat.

Bereme každý projekt bez ohledu na velikost nebo rozpočet jako výzvu k vytvoření unikátní lokality. Snažíme se nalézt skryté kvality místa a dál jeho potenciál rozvíjet k jeho ideální proměně.

Tento proces nazýváme Place Shaping.