PROMĚNA CHÁTRAJÍCÍCH TOVÁREN NA NOVOU ČTVRŤ

Toto téměř 20 hektarové území bývalých továren Walter se nachází na pomezí širšího centra Prahy a vytváří pomyslnou hranici mezi hustou městskou a rozvolněnou příměstskou zástavbou.

Návrh proměny území počítal s propojením těchto dvou zón a vytvořením nové čtvrti s vlastním centrálním bodem, ve kterém se protínají různorodé formy veřejného prostoru s občanskou vybaveností a klasickou zástavbou. Tradiční městská koncepce ulic ústících v náměstí, parky a stávající zachovávané a citlivě začleněné prvky (stromořadí a původní industriální elementy) by daly vzniknout nové městské čtvrti s 250 000 m2 rezidenčních a multifunkčních ploch.

Klíčovou roli v návrhu hraje také příroda. Výhledy budoucích obyvatel do zeleně jsou maximalizované a území protínají pěší stezky spojující nové parky s okolní přírodní krajinou městských parků Vidoule a Cibulka.

DETAILY PROJEKTU
KLIENT Red Group
ROK 2005-2007
VELIKOST UZEMÍ 250 000 sqm