STATENICE

NOVÉ „SRDCE“ VESNICE

Obec Statenice, která tvoří jedno ze západních předměstí Prahy, se postupně rozvíjela kolem údolí Únětického potoka s ústřední rovinatou plochou přímo v záplavovém území. Díky tomu obec dlouhá léta postrádala střed či náves v tradičním smyslu slova.

Aby bylo možné toto centrální území zastavět, bylo nutné jej nejprve celé výškově zvednout a vytvořit retenční nádrž s odvodňovacími kanály. Vzniklo tak nové náměstí s občanskou vybaveností, obklopené bytovými domy.

Náměstí se stalo moderní obdobou návsi. V parteru jsou k dispozici různorodé služby včetně kavárny a školky a odpočinout si zde mohou lidé na lavičkách. Vedle jezírka vznikla restaurace s molem, které tvoří letní terasu.

Design celého komplexu nadčasově propojuje použití tradičních materiálů, jako jsou kámen a dřevo. Projekt získal druhou cenu v kategorii “Rezidenční projekty” soutěže Czech Real Estate awards 2007.

DETAILY PROJEKTU
KLIENT Ballymore properties
ROK 2004-2007