NOVÝ ŠKOLNÍ KAMPUS PRO MĚCHOLUPY

Pro rychle se rozvíjející část Dolních Měcholup jsme v rámci vyzvané soutěže navrhli kampus nové školy. V rámci zadání mělo vzniknout vzdělávací zázemí pro všechny věkové skupiny od školky, přes základní školu a následné stupně s knihovnou, sportovními plochami i oddychovou venkovní zónou.

Při svém návrhu jsme se soustředili na co největší otevřenost, aby škola sloužila v obci jako nový středobod komunitních činností. Zvolna stoupající průčelí z rušného náměstí umožní také přímé propojení s užitnými střešními terasami. Každá z jednotlivých staveb vyrůstá z výrazného prvního podlaží a společně tvoří areál s otevřenou dvoranou, která má být pomyslným srdcem celého kampusu.

DETAILY PROJEKTU
KLIENT ---
ROK 2020
VELIKOST ---