MANOR SPRINGS

VILOVÁ ČTVRŤ U JEZERA

Na více než sto hektarové ploše podél břehů zátoky řeky Dněpr asi 20km od Kyjeva by měla vzniknout nová vilová čtvrť. Protože pozemky se nachází v záplavovém území, museli jsme při zpracování urbanistické koncepce úzce spolupracovat s kyjevskými úřady, abychom tak navrhli zónu, která je plně v souladu s povodňovým plánem.

Požadavkem investora bylo, aby měly všechny domy přístup k řece přímo ze zahrady. Tento determinant dal vzniknout konceptu menších jezer propojených mosty. Vstup do komplexu je lemován menšími obchody, volnočasovými plochami včetně sportovních hřišť a restaurací.

DETAILY PROJEKTU
KLIENT Amstar Europe
ROK 2013-2014
VELIKOST 100 ha