NOVÁ MEZINÁRODNÍ ŠKOLA V PRAZE

ŠKOLA JAKO CENTRUM KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

Návrh nového kampusu pro Mezinárodní křesťanskou školu (CISP) vzešel z dlouhé a hloubkové analýzy s přispěním nejen vedení a učitelského sboru, ale také žáků samotných i jejich rodičů. Výsledná analýza posloužila jako základní sestava požadavků, která vnímá školu nejen jako místo vzdělávání, ale také jako součást, či rovnou středobod místního komunitního života.

Obrovskou výzvou bylo začlenit ke klasickým výukovým prostorům na poměrně úzkou parcelu i tělocvičnu a kapli/divadelní sál. To vyústilo v návrh několikapatrové kompaktní stavby, která zároveň umožňuje, aby byly všechny různorodé prostory co nejblíže sobě a studenti ani další návštěvníci se necítili odtrženě od hlavního dění.

Srdcem konceptu je středové schodiště, kolem kterého jsou soustředěny ty nejdůležitější funkce včetně neformálních a odpočinkových zón. Hlavní veřejně přístupné prostory jako je knihovna, tělocvična a kaple mají snadné napojení na obslužnou recepci, přičemž tělocvična je z praktických důvodů zapuštěna pod úroveň přízemí. To zároveň umožňuje přístup na její zelenou střechu a skvěle propojuje interiér s vnějším prostředím, což byl jeden z hlavních požadavků zadání. Zelená střecha a terasovité venkovní schodiště tak slouží nejen odpočinku, ale také jako neformální výukové prostory pod širým nebem.

DETAILY PROJEKTU
KLIENT CISP
ROK 2020