VYSOKÝ ÚJEZD

ROZVOJ VESNICE

Další fáze rozšíření nové zástavby ve Vysokém Újezdu u Prahy zahrnuje 53 domů na celkem 4,7 hektarech.
Projekt navazuje na předchozí fáze nové výstavby a do tradiční české vesnice zasazuje moderní trendy v bydlení v podobě kombinace řadových i samostatných rodinných domů uspořádaných kolem společné zeleně a oddychových ploch.
DETAILY PROJEKTU
KLIENT Crestyl
ROK 2020
VELIKOST 53 domů, 4,7 ha