HAGIBOR REPUBLIC

NOVÉ POJETÍ OBYTNÉHO BLOKU

Nový rezidenční developerský projekt Crestylu, Hagibor Republic, který se nachází na Praze 10, je tvořen čtyřmi obytnými budovami s 460 byty. Projekt je součástí rozsáhlé změny územního plánu části Vinohrad a kromě obytných budov zahrnuje nové kanceláře a školu.

Klíčovým aspektem při navrhování tak rozsáhlého bytového komplexu je najít rovnováhu mezi lidským rozměrem s dostatkem individuality a nevyhnutelným opakováním stejného principu u podobně koncipovaných bytů. Nám se tento princip opakování podařilo obrátit ve výhodu tím, že obě budovy se svými tvary navzájem hravým způsobem doplňují. Zatímco první z budov vyrůstá organicky za použití citlivě poskládaných krychlových bloků do kompaktního vysokého tvaru, kterému přezdíváme “ježek”, druhá budova svým protáhlým nízkým tvarem tvoří její protipól.

Prostranství a obdobu soukromých vnitrobloků mezi budovami. Tyto dva pomyslné světy jsou od sebe odděleny tak, že soukromé zahrady jsou oproti okolí vyvýšeny.

DETAILY PROJEKTU
KLIENT Crestyl
ROK 2017-nyní
VELIKOST 41 000 m2